VECI Jozefa Cillera a Toma Cillera

Cillerovci patria k významným a oceňovaným slovenským scénografom. Ich spoločná výstava „Veci“ je koncipovaná ako kombinácia scénografických projektov Jozefa a malieb Toma. Artefakty zapožičali Spolku rodákov Jozefa Kronera Divadelný ústav v Bratislave a Slovenské komorné divadlo v Martine. Tom pri svojich obrazoch používa kávu a práve ona sa stala tým hlavným pojivom nielen pri charaktere inštalácie výstavy, ale prítomnosťou profesionálneho baristu Andreja Gloneka z Oravy aj voňavou delikatesou na vernisáži. Kurátorkou výstavy je Juliana Belková. Vo svojom príhovore povedala:

Nemusím byť vzdelaná vo výtvarnom umení, aby som cítila, aká krása je vo vašich dielach skrytá. Nemusím rozumieť scénografii vo všetkých jej nekonečných rozmeroch, aby som mohla vnímať jej hĺbku. Nemusím rozumieť technike tvorby, aby som vedela, koľko hodín vašej práce je za ňou ukryté. Nemusím rozšifrovať všetky skryté významy, aby mi bolo jasné, že tam sú a môžem ich objavovať ako dlho chcem. Nemusím byť kurátorka, aby som vedela, že sa mi vaša tvorba nemierne a nesmierne páči. Nemusím nič. Ale chcem a trúfam si povedať chceme. Chceme tu byť s vami všetkými a spoločne s vynikajúcimi scénografmi Jozefom a Tomom sa tešiť z krásy umu i umenia v našej galérii.