Galéria Zuzany Vaňousovej-Kronerovej

Staškov bude mať galériu. Ponesie meno staškovskej rodáčky Zuzany Vaňousovej-Kronerovej.

Po takmer 30 rokoch máme šancu vrátiť starý kultúrny dom Staškovčanom a milovníkom umenia. Spolok rodákov Jozefa Kronera sa rozhodol túto budovu kúpiť a zriadiť v nej galériu, ktorá ponesie meno staškovskej rodáčky, maliarky Zuzany Vaňousovej – Kronerovej.

Starý kultúrny dom má veľa Staškovčanov hlboko v srdci z čias, keď sa v ňom premietalo kino, hralo divadlo, konali tanečné zábavy a mnohé iné podujatia. Z čias, keď jeho priestory využívali rodiny na svadby, krstiny, kary a oslavy.

Zuzana Vaňousová sa narodila v Staškove, dňa 6. júla 1922. Pri príležitosti 100. výročia jej narodenia spolok plánuje starý kultúrny dom slávnostne otvoriť a verejnosti sprístupniť – pamätnú izbu maliarky, stálu expozíciu výtvarných diel „Maľované pod Grapou“
s témou Kronerovci a Kysuce a galériu, v ktorej budú organizované nielen autorské výstavy, ale aj malé divadelné predstavenia a koncerty.  Staškov tak získa ďalší kultúrny priestor.

Budovu získa spolok do svojho vlastníctva v roku 2021 s tým, že ju zaručí veriteľovi so záväzkom do 4 rokov svoj dlh splatiť.

Veríme, že s podporou darcov, ktorým záleží na zachovávaní materiálneho i duchovného dedičstva, svoj záväzok splníme.

Galériu sme slávnostne otvorili 2. júla

Zuzana Vaňousová-Kronerová by sa 6. júla dožila 100 rokov. Galériu ako rodný dom za štrekou už otvoriť nemohla, urobili to za ňu jej potomkovia. Nechala tu však svoje meno a dielo a sprítomniť si ju môžu návštevníci aj v pamätnej izbe. „Radosť a vďačnosť,“ to sú slová, ktorými vyjadril svoje pocity na slávnostnom otvorení Vladimír Gajdošík. V jeho úvode bola v premiére uvedená znelka Spolku rodákov Jozefa Kronera, ktorú zložil Jozef Chabroň, staškovský rodák, zbormajster Slovenského filharmonického zboru a zaznela v podaní sláčikového kvarteta. Obľúbenou piesňou Dubová stolička si svoju mamičku pripomenuli Janka Schmidtová a Oldo Vaňous. Ten predstavil aj pamätnú izbu. Do života maliarky nahliadlo viac ako 120 účastníkov prostredníctvom dokumentu vnuka Mareka Vaňousa Stovka vlastnými slovami. Výstavu diel Ešte jeden život pri príležitosti 100. výročia narodenia uviedla vnučka pani Vaňousovej, kurátorka Veronika Mikulášová. Trvalou súčasťou galérie je stála expozícia diel 22 umelcov vytvorených počas piatich ročníkov plenéra Maľované pod Grapou pod
názvom Kronerovci a Kysuce s odborným garantom Jurajom Čutekom. Vladimír Gajdošík sa poďakoval všetkým, ktorý výrazným spôsobom pomohli pri vzniku galérie a odovzdal im originálne podmaľby na sklo Veroniky Mikulášovej. Záver patril piesni Ježka, Voskovca a Wericha Svítá, aj vďaka ktorej sa z pani Kronerovej stala pani Vaňousová. Výstava bola zrealizovaná s podporou International Visegrad Fund.
Galéria je sprístupnená po telefonickom dohovore na 0915 977 083 a 0949 644 367.

Čo k tomuto dňu viedlo a ako sme to prežívali, si môžete pozrieť v nasledujúcich videách.

Zostrih z otvorenia galérie
Dokument o Zuzane Vaňousovej-Kronerovej očami vnuka Mareka Vaňousa
Poďakovanie všetkým, ktorí akýkoľvek spôsobom pomohli pri právach na galérii
Požehnanie galérie vdp. Jozefom Šamajom, staškovským farárom.