Súsošie Jána Pavla II. a Matky Terezy

Ťažko by sme v uplynulom storočí hľadali dvoch ľudí, ktorí sa tak úžasným spôsobom dotkli sŕdc ľudí na celom svete a ktorí po celý život dokazovali silu lásky k Bohu a človeku. Žena a muž jednej generácie Agnes Gonxhe Bojaxhiu a Karol Wojtyla. A oboch mali to šťastie stretnúť aj Slováci a mnohí Staškovania. Rádovú sestru albánskeho pôvodu Matku Terezu, zakladateľku Kongregácie misionárok lásky a držiteľku Nobelovej ceny pri jej návšteve v Čadci v roku 1990. Prvého pápeža slovanského pôvodu – Jána Pavla II, Svätého otca, ktorý doviedol Cirkev do tretieho tisícročia pri návštevách Slovenska v roku 1990, 1995 a 2003 alebo udienciách vo Vatikáne. Aj keď sa svätorečenie oboch ešte len pripravuje, ľudia sa už teraz k ním utiekajú v prosbách a modlitbách.

Spolok rodákov Jozefa Kronera (ďalej SRJK) zrealizoval projekt vystavania bronzového súsošia týchto dvoch velikánov doby, ktoré je umiestnené na pozemku Farského úradu v Staškove. Okolo neho je vybudovaný park rovnomenného názvu – Park jána Pavla Ii. a Matky Terezy.

Námet súsošia pochádza z ich spoločného stretnutia v Kalkate.

Kysuce boli vždy materiálne skôr chudobným krajom, ale bohatstvo ducha tu nikdy nechýbalo a nechýbalo ani v Staškove. Takéto dielo sa môže stať nielen pamätníkom služby a lásky dvoch ojedinelých ľudí, ale aj posolstvom pre mnohé generácie Staškovanov, Kysučanov a Slovákov.

SRJK udelil darcom, ktorí podporili tento projekt nasledovné ocenenia:

  • Bronzovú darovaciu listinu darcovi s príspevkom do 10 tis. Sk
  • Striebornú darovaciu listinu a pamätný suvenír zo skla darcovi s príspevkom nad 10 tis. Sk.
  • Zlatú darovaciu listinu a pamätný suvenír zo skla darcovi s príspevkom nad 25 tis. Sk.
  • Zlatú darovaciu listinu, čestné členstvo v Spolku rodákov Jozefa Kronera a pamätný suvenír zo skla darcovi s príspevkom nad 50 tis. Sk.

Údaje k platbe:
Príspevok je možné poskytnúť na účet v SLSP v Čadci.

Č.Ú.: 0313370328/0900,
var. symbol: 2681018520,
konšt. symbol: 0298
v správe pre prijímateľa: súsošie – meno a priezvisko

Detaily k platbe:
Spolok rodákov Jozefa Kronera
č.ú. 313370328/0900
IBAN: SK4909000000000313370328
BIC: GIBASKBX
adresa: Slovenská sporiteľňa, a.s., Palárikova 24, 02226

Kontakt:
SRJK, 02353 Staškov 577,
tel: 0915977083

Farský úrad Staškov,
tel: 041-4346117


K 31. 05. 2012 sa vyzbieralo: 51 905 €.  Súsošie je týmto dňom vyplatené.