Orgány

Správna rada:

  • Ing. Vladimír Gajdošík – predseda
  • Ing. Stanislav Machovčák – podpredseda
  • Mgr. Juliana Belková
  • Mgr. Božena Mariaková

Revízna komisia:

  • JUDr. Ľudmila Kvašňovská
  • Mgr. Darina Machovčáková