Neha na cholvarkoch Knihou Kysúc 2014

Kniha básní Juliany Belkovej zvíťazila v anketnej súťaži v kategórii beletria. Diváci ocenili nežnú poctu Kysuciam, ktorú vydal Spolok rodákov Jozefa Kronera v ojedinelom grafickom spracovaní Márie Ščuryovej. Neha na cholvarkoch bude putovať po celom Slovensku.

V Kysuckej knižnici sa 23. apríla uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie čitateľskej súťaže Kniha Kysúc 2014. Otvorila ho Jana Bírová, poverená vedením knižnice. V poradí jedenásty ročník sa tešil veľkému záujmu verejnosti. Zúčastnilo sa ho viac ako 5 tisíc respondentov, ktorí hlasovali vo dvoch kategóriách pre celkovo 37 nominovaných titulov, ktoré sú späté s regiónom Kysúc tematicky alebo osobou autora, a to v textovej, či obrazovej časti. Vyhláseniu výsledkov predchádzala ich videoprezentácia. V kategórii náučná literatúra s výrazným náskokom zvíťazila monografia Vysoká nad Kysucou. Cenu prevzal starosta obce Anton Varecha, monografia Staškov sa umiestnila na piatom mieste. V kategórii beletria si najvyššiu cenu odniesla Staškovanka Juliana Belková za knihu básní Neha na cholvarkoch s podtitulom Pocta Kysuciam. Do programu slávnosti boli zaradené aj nedivácke ocenenia. Osobitné ocenenie Kysuckej knižnice Literárna autorita 2014 prevzal Ladislav Hrubý ako najčítanejší regionálny autor súčasnej slovenskej prózy za minulý rok a za Literárny počin roka 2014 bolo ocenenie In Memoriam udelené kysuckému rozprávkarovi Antonovi Pajonkovi za celoživotnú literárnu tvorbu pre deti a mládež. Víťazné knihy budú putovať po knižniciach celého Slovenska a zúčastnia sa aj celoslovenskej výstavy v Bratislave

Výsledky v kategórii náučná literatúra. Nominovaných bolo 28 titulov.

  1. miesto – Vysoká nad Kysucou, Ivan Gajdičiar a kolektív autorov (1293 hlasov)
  2. miesto – Rudina vo zvykoch našich predkov, Mária Húšťavová (316 hlasov)
  3. miesto – Pola Negri známa i neznáma, (280 hlasov)
  4. miesto– Ľudové piesne z Kysúc, Pavol Kužma, (237 hlasov)
  5. miesto – Staškov 1614 – 2014 Ladislav Paštrnák a kolektív, (213 hlasov)

Výsledky v kategórii beletria. nominovaných bolo 9 titulov

  1. miesto – Neha na cholvarkoch, Juliana Belková (762 hlasov)
  2. miesto – Rozprávky nielen z Kysúc, Ján Bazger (358 hlasov);
  3. miesto – Húsky a kačičky, Marta Slivková, (312 hlasov).
  4. miesto- Biele deti na úteku, Ladislav Hrubý, (278 hlasov)
  5. miesto – Jurinová jeseň:, Viera Višňáková a Darina Bajáková, (216 hlasov).

Anotácia knihy Neha na cholvarkoch

Víťazom čitateľskej anketovej súťaže Kniha Kysúc 2014 v kategórii beletria sa stala „Neha na cholvarkoch“ – prvotina básní tematicky zameraných na staré Kysuce a neľahký život jej obyvateľov. Autorka Juliana Belková ju venovala svojej mame a v knihe majstrovsky v podobe veršov zobrazila emotívny príbeh života našich predkov na cholvarkoch. Na ilustráciu svojich básní vybrala fotografie zo starých albumov a archívov – najmä preto, lebo k napísaniu veršov ju inšpiroval skutočný život, aký na Kysuciach žili naši predkovia. Autorkin rozprávačský a dramatický talent sa opiera o skutočné zážitky, poznanie mentality ľudí, ktorí žili svoj život v dnes už takmer zaniknutom svete. Knihu vydal Spolok rodákov Jozefa Kronera.

Povedali o knihe Neha na cholvarkoch

Mgr. Anton Varecha starosta obce Vysoká nad Kysucou, ktorý prevzal ocenenie za víťaznú publikáciu monografiu obce vysoká v kategórii náučná literatúra
Útla knižka s nádhernou grafickou úpravou, netradične doplnená starými fotografiami, ale ten pocit blaženosti sa dostaví až po samotnom prečítaní jednotlivých básní, ktoré sa človeku vryjú do pamäti bez toho aby ich memoroval. Keďže ide o autorkinu prvotinu, už teraz sa teším na ďalšie jej básne.

PhDr. Jana Bírová, poverená vedením Kysuckej knižnice
Kniha má výnimočnú výtvarnú výpravu a od svojho vydania v januári 2014 už potešila stovky čitateľov Kysuckej knižnice v Čadci. Osloví nielen pamätníkov vtedajšej doby, ale prihovorí sa aj mladým čitateľom –  emotívnym vyjadrením veršov ich prenesie do čias skutočného života starých rodičov a priblíži nielen ich ťažký život, ale i každodenné radosti, starosti i nežnosti a rôznorodé peripetie lásky. Téma lásky sa prelína jednotlivými poetickými vyjadreniami a poukazuje na jej silu a významnú rolu vo chvíľach všedných i sviatočných. Útle dielo je milým a nežným pohladením pre Kysučanov, ale i reminiscenciou pre milovníkov histórie a starých fotografií.

Mgr. Juliana Belková, autorka
Pamätám si, keď som knihu držala v rukách prvý raz. Je to zvláštny pocit, keď niečo, čo bolo doteraz len vo vašej mysli, dostane hmotnú podobu. Neha na cholvarkoch je dielom oduševnenia viacerých zúčastnených – rodiny, vydavateľa, grafika. Tak ako aj ocenenie Kniha Kysúc je výsledkom tých, ktorí si dali tú námahu a vyplnili hlasovací lístok. Že tak chceli urobiť, ma napĺňa radosťou.