Logo

Základom je autoportrét Jozefa Kronera na bielom podklade, pás v tvare kruhu, v ktorom je zakomponovaný názov SRJK v zelenej farbe, totožnej s farbou Obce Staškov, rovnako trojlístok v žltej farbe reprezentuje listy z ovocného stromu v erbe Staškova.logo_farba