Kontakt

Spolok rodákov Jozefa Kronera

02353 Staškov 577

tel: 0915 977083

IČO: 42064724
DIČ: 2022657450

č. ú.: SK4909000000000313370328

e-mail: spolok@kroner.sk