Maľované pod Grapou

Začiatkoakad.mal (1).Alexej Vojtášekm júla ožilo priestranstvo pri rodnom dome Jozefa Kronera. Umelci akad. sochár Juraj Čutek, akad. maliar Alexej Vojtášek,  akad. sochár Jaroslav Gaňa, Mgr. art. Ondrej 4. Zimka, Mgr. art. Peter Repka, Mgr. Veronika Mikulášová  počas deviatich dní tvorili priamo v prírode výtvarné diela na tému Kronerovci a Kysuce. Každý z výtvarníkov sa jej zhostil osobitým prístupom a technikami. K štyrom Staškovu známym umelcom, ktorí už tvorili sochy umiestnené na Chodníku Jozefa Kronera sa pridali dvaja noví výtvarníci. Nikoho neprekvapila rodinná atmosféra verejnosti prístupného plenéra ani nálada štyroch letných nocí umocňovaná hereckými výkonmi Jozefa Kronera vo filmoch premietaných na stenu jeho rodného domu. Počas plenéra dostal svoju finálnu podobu aj Charlesov klaun, keď všetkých 11 sochárov definitívne dokončilo svoju poctu Charlesovi Mourierovi.

Finálne výtvarné diela maľované pod Grapou boli predstavené verejnosti na vernisáži konanej v predvečer 44. ročníka „Kroneráku“, ktorej sa okrem umelcov zúčastnila Zuzana Kronerová, Oldřich Vaňous a Ján Kroner – synovcovia Jozefa Kronera i jeho neter Drahomíra Mituníková. „Umenie nie je luxus, ale nevyhnutnosť“, povedal v úvode citátom Karla Čapka organizátor plenéra predseda správnej rady SRJK Vladimír Gajdošík. Vyzdvihol pridanú hodnotu podujatia v podobe upevnených i novovzniknutých vzťahov a poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali na organizácii a zabezpečení podujatia. Poďakovanie smerovalo aj samotným maliarom. Spolok im venoval obrazy Zuzany Kronerovej-Vaňousovej, skvelej maliarky narodenej v Staškove. Aj jej hlas zaznel v zvukových ukážkach prelínajúcich vernisáž. V jednej z nich sa vyznáva: „Veľakrát sa zamýšľam nad tým, aká je moja cesta života. Ale vždy sa pozriem na tie obrázky a poviem si – toto jej tá cesta … a som rada, že robím ľuďom radosť.“ Okrem radosti z obrazu sa potešili maliari aj monografii Staškova, ktorú im odovzdala zástupkyňa obce JUDr. Ľudmila Kvašňovská. Jeden z obrazov Zuzany Vaňousovej putoval aj zástupcovi firmy Steiger, ktorá každoročne sponzoruje podujatie pri rodnom dome. Zvláštneho poďakovania za dlhoročnú podporu projektov SRJK sa dostalo počas vernisáže aj Ing. Jánovi Gregorcovi. Pri príležitosti 65. narodenín mu bola z rúk predsedu udelená čestná plaketa Spolku rodákov Jozefa Kronera. Výtvarné diela boli vystavené v priestoroch ešte nedokončeného železničiarskeho múzea v budove železničnej stanice v Staškove, „v najmenšej, ale najkrajšej výstavnej miestnosti na svete“, ako to napísala do pamätnej knihy po zhliadnutí obrazov Zuzana Kronerová. Výtvarnou kurátorkou plenéra bola Mgr. Pavlína Špiláková-Buchová. Projekt je plánovaný na štyri ročníky a diela si budú môcť pozrieť najprv staškovania v priestoroch foyare kultúrneho domu a neskôr poputujú do výstavných priestorov a galérií Kysúc a Slovenska.