Zachráňme spolu starý kultúrny dom

Začiatkom 50. rokov bol v Staškove postavený „Starý kultúrny dom“. Premietalo sa tam kino, hralo divadlo, konali svadby, krstiny, kary, zábavy, školské, kultúrne i športové podujatia. Tomuto účelu neslúži už viac ako 30 rokov. Dnes máme šancu vrátiť ho Staškovčanom a milovníkom umenia. Budovu sme kúpili a plánujeme v nej zriadiť galériu, ktorá ponesie meno staškovskej rodáčky, maliarky Zuzany Vaňousovej-Kronerovej. Pri príležitosti 100. výročia jej narodenia chceme starý kulturák slávnostne otvoriť a sprístupniť verejnosti pamätnú izbu maliarky, stálu expozíciu diel vytvorených počas cyklu plenérov Maľované pod Grapou a galériu, v ktorej budú organizované autorské výstavy, či malé koncerty a divadelné predstavenia. Budovu získal spolok do vlastníctva v novembri  2021 s tým, že ju zaručil veriteľovi so záväzkom do 4 rokov dlh splatiť. Veríme, že nám pomôžete.
Spolok rodákov Jozefa Kronera s vďačnosťou udelí darcom, ktorí projekt podporia, nasledovné ocenenia:
Bronzovú darovaciu listinu za príspevok do 1000 €.
Striebornú darovaciu listinu a originálnu ďakovnú podmaľbu Veroniky Mikulášovej, vnučky Zuzany Vaňousovej – Kronerovej, darcovi za príspevok nad 1000 €.
Zlatú darovaciu listinu, originálnu ďakovnú podmaľbu na sklo Veroniky Mikulášovej
ako i jej originálny obraz (plátno 70 cm x 100 cm) darcovi za príspevok nad 3000 €.
Diamantovú darovaciu listinu, originálnu ďakovnú podmaľbu na sklo Veroniky Mikulášovej
ako i jej originálny obraz (plátno 70 cm x 100 cm) a čestné členstvo v Spolku rodákov
Jozefa Kronera darcovi za príspevok nad 5000 €.
ĎAKUJEME.
Údaje k platbe: IBAN SK49 0900 0000 0003 1337 0328, variabilný symbol 06071922, v správe prijímateľa GALÉRIA
Kontakt: SRJK, 02353 Staškov 577, tel. 0915977083

letak A4_Layout 1