Práce v galérii … ďakujeme všetkým, ktorí ste pomohli a pomáhate

V galérii sme skladali sme obklad a pomohli aj Dadka s Oldom Vaňousovci a Štefko Urbaník. Šikovní chlapi z firmy Stanka Machovčáka postavili konštrukciu na schody a interiérový balkón. Vladimír Vyrobík a Jakub Pakoš prerobili v galérii elektriku. Pokračovali sme ďalej vyrezaním oblúka, s čím pomohli Lacko Perďoch a Radko Sojčák. Rozšírili sa tak výstavné priestory. Danko Arendárik a Štefko Harvančák ml. urobili sadrokartónové práce. Paľko Lašut zasekal elektrické káble, Peter Palica doložil chýbajúcu dlažbu. Miloško Hruška vymaľoval našu kanceláriu.