“Maľované pod Grapou”

Zahájenie 3. ročníka plenéra sa uskutoční dňa 3. júla 2017 o 20.45 h, na ktorom sa predstavia umelci: akad. maliar Boris JIRKŮ, akad. sochár Juraj ČUTEK, Mgr. art. Peter POHANKA, akad. sochár Jozef MUNDIER, Pavol LIPA, Mgr. art. Maximilián ČUTEK. Počas plenéra bude pri domčeku večerné premietanie vždy o 21.00 hod.:

pondelok, 3. júla “Vianočné oblátky,

utorok 4. júla “Polnočná omša”,

streda, 5. júla “Prečo Adam Chvojka vicerichtár spáva doma”,

piatok 7. júla “Popolvár najväčší na svete”.

Layout 1 Maľované pod Grapou web