Katalóg Maľované pod Grapou

Piatym, posledným, ročníkom plenéra Maľované pod Grapou bol zavŕšený cyklus stretnutí umelcov pri rodnom dome Jozefa Kronera v Staškove, aby vytvorili diela na tému Kronerovci a Kysuce. Spolok vydal v decembri Katalóg, v ktorom predstavuje umelcov a ich diela počas päťročnej série plenéra. Za tri ročníky sochárskeho sympózia Úsmevy geniálneho klauna (2012 – 2014) a päť ročníkov plenéra Maľované pod Grapou (2015 – 2019) sa na osobitom mieste za koľajami prežilo 82 dní, 22 renomovaných umelcov vytvorilo 13 plastík a viac ako 60 výtvarných diel a na stene rodného domu Jozefa Kronera sa odpremietalo 32 filmov.