5. výročie posviacky súsošia Jána Pavla II. a Matky Terezy

Posolstvo „Nebojte sa“ na súsoší Jána Pavla II. a Matky Terezy letí zo Staškova do sveta už päť rokov. Toľko totiž uplynulo od jeho posvätenia 15. mája 2010. Slávnostná spomienka na túto udalosť sa uskutočnila v nedeľu 17. mája o 19. 00. Prítomným sa prihovorili vdp. Anton Galus a Vladimír Gajdošík. Slávnostnú atmosféru dotvorili husle Paulínky Belkovej a modlitba Matky Terezy v podaní Vlastičky Machovčákovej. Na záver sa všetci pomodili Litánie k Jánovi Pavlovi II.